Ortodòncia

Ortodòncia

La ortodoncia és la branca de la odontologia que s’ocupa del diagnòstic, prevenció i tractament de les malposicions dentàries i deformitats dels maxil·lars, per tal d’obtenir una bona funció, salut bucodental, estabilitat oclusal, així com una bona estètica tant dental com facial.


Endodòncia

Endodòncia

L’objectiu de l’endodòncia és mantenir en boca una dent natural per tal de conservar la seva funció i estètica.

En què consisteix el tractament d’endodòncia?

Consisteix en l’eliminació de la pulpa (nervi) de l’interior dels conductes radiculars de les dents mitjançant instrumentació manual, mecànica i química. Un cop extret aquest teixit i esteril•litzat, es reomple l’espai amb un material inert que obtura hermèticament els conductes radiculars.

Es realitzen els tractaments d’endodònica quan hi ha una afectació pulpar irreversible (del nervi dentari) d’una dent per tal d’evitar una infecció d’aquesta i una posterior lesió òssia que envolta l’arrel.

Casos en què es procedeix a realitzar una endodònica són:

 • Càries extenses
 • Traumatismes dentals
 • Dents amb infecció
 • Hipersensibilitat extrema


Periodòncia

Periodòncia

És l’especialitat en odontologia que s’encarrega de prevenir, diagnosticar i tractar les malalties que afecten a les genives i teixits de suport de les dents.

Aquestes malalties són d’origen bacterià es coneixien amb el nom de:

 • Gingivitis
 • Periodontitis (piorrea)

Estan provocades per les bactèries que viuen a la boca, junt amb un component hereditari i factors de risc per part del pacient (tabac, diabetis mal controlada, estrés, factors hormonals, …) causen inicialment una afectació de la geniva que pot proliferar cap a la destrucció de l’os que envolta les dents i la conseqüent pèrdua d’aquestes.

Solen ser malalties indolores que afecten a més del 50 % de la població adulta.

 • Sagnat de la geniva
 • Inflamació i envermelliment gingival
 • Retracció de les genives
 • Sensació de dents llargues
 • Mobilitat dental
 • Aparició d’espais entre les dents
 • Halitosi
 • Separació progressiva de les dents
 • Sensibilitat al fred

Després de realitzar un bon diagnòstic per part del periodoncista mitjançant la presa de registres de les genives, examen clínic i radiografies necessàries l’objectiu del tractament és frenar l’evolució d’aquesta patologia.

L’objectiu principal és la desinflamació i desinfecció de la geniva mitjançant l’eliminació del càlcul i les bactèries acumulades al volt de la geniva. Això es realitza mitjançant sessions anomenades de raspat, indolores, que es fan mitjançant instruments manuals i ultrasònics.

És bàsica la instrucció del pacient per tal que adquireixi una meticulosa tècnica de higiene oral.

Un cop la malaltia periodontal està estabilitzada, per tal d’evitar una reactivació d’aquesta es realitzen visites de manteniment peridodontal. Són visites que es porten a terme periòdicament a aquells pacients susceptibles a malalties periodontals (gingivitis i periodontitis) per tal d’evitar una recaiguda de la patologia.


Implant dental

Implant dental

Un implant és una arrel artificial que es col·loca quirúrgicament a l’os on al cap d’uns mesos s’hi pot connectar una corona o funda.

Els implants dentals estan fets de titani, materials biocompatibles per tal que es puguin integrar perfectament a l’os del pacient.

Quines avantatges tenen els implants dentals:

 • Substitueixen dents absents
 • No comprometen dents veïnes
 • Milloren l’estètica i la funcionalitat per part del pacient
 • Millor confort
 • Mantenen l’os evitant, d’aquesta manera defectes en la forma de la geniva
 • Tècnica indolora

Segons la quantitat i la localització dels implants dentals serveixen per recuperar una sola dent, un sector mitjançant un pont o subjectar tota una dentadura.


Bruxisme

Bruxisme

El bruxisme és un hàbit involuntari d’apretar o fregar les dents sense una finalitat funcional. Habitualment estar directament relacionat amb estrès.

El bruxisme es classifica de dues maneres:

 • Bruxisme cèntric (apretament): es sol manifestar amb l’aparició de desgastos dentals a nivell dels colls de la dent i observar l’aparició de petits ressalts a la part lingual a nivell de mandíbula. És freqüent l’aparició de cefalees.
 • Bruxisme excèntric (fregament): en aquests casos es sol observar el desgast del marge incisal i oclusal de dents i molars.

Els pacients bruxistes solen manifestar:

 • Desgast dentari
 • Fractura dentaria
 • Dolor a l’articulació temporo-mandibular
 • Sorolls articulars
 • Fatiga de la musculatura orofacial
 • Aparició de torus mandibulars
 • Cefalees tensionals
 • Mobilitat dental

En el tractament del bruxisme no es tracta la causa de la patologia sinó la simptomatologia.

En el pacient bruxista se li confecciona a mida una fèrula de descàrrega, aparell de resina, d’ús nocturn que evita la progressió del desgast dentari, la sobrecàrrega de les dents, alleuja musculatura i l’articulació de l’excessiva pressió que causa el bruxisme.


Estètica dental

Estètica dental

Hi han varis tractaments d’estètica dental que es detallen a continuació:

Blanquejament dental

El blanquejament és un dels tractaments dentals estètics que millora la tonalitat del color dental original, deixant unes dents més blanques i brillants.

El tractament és individualitzat per a cada pacient, requerint en certs casos l’aplicació de l’agent blanquejador a clínica i domiciliari

El tracatment de blanquejament dental no és permanent pel que tendeix a resorgir amb el temps el color original. Per aquest motiu s’aconsella realitzar recordatoris periòdicament.

Carilles

Les carilles o laminats són fines peces de porcellana o resina fabricades a mida al laboratori protèsic que s’utilitzen per a reproduir l’aspecte natural de les dents en el front estètic anterior, ja sigui per solucionar un problema estètic o patològic causat per caries, fractures, canvis de coloració de la dent, alteracions de forma dental.

Odontologia restauradora

La caries dental és una malaltia multifactorial que es caracteritza per la destrucció de la dent com a conseqüència de la desmineralització provocada pels àcids que generen les bactèries de la cavitat oral a partir de les restes alimentaries.

Per tal de reparar aquesta destrucció dentaria es pot fer:

 • Obturació dental: sol ser el tractament més freqüent per tractar una caries. El material més utilitzat son les resines de composite, tot i que també es fan servir altres materials com els ionòmers de vidre.
 • Incrustacions: en grans destruccions dentals és el tractament ideal a seguir. A través d’unes mides fetes al pacient, el laboratori la confecciona i posteriorment, amb tècniques sofisticades d’adhesió, s’adapta a la boca del pacient per restablir la funcionalitat de la dent.

Cubriment radicular

En ocasions on les arrels queden al descobert i donen problemes estètics, sensibilitat dental, dolor al raspallat o retraccions progressives en el temps el tractament ideal a realitzar és un empelt gingival per tal de recuperar la geniva a la seva posició original i fer-la més resistent a possibles traumatismes que hagin pogut provocar aquesta retracció existent.


Odontologia preventiva

Odontologia preventiva

És molt important poder conservar la dentició natural per tal que tenir millor funció masticatòria, confort i estètica.

Amb l’objectiu de mantenir un bon estat de salut bucal és necessari realitzar visites rutinàries al dentista (mínim un cop l’any) des del 3-4 anys, on es desenvolupen revisions de l’estat bucal, dental i gingival.

Diàriament, per tal de mantenir una bona salut bucal és bàsic tenir una excel•lent higiene oral dedicant pocs minuts cada dia.

A les visites preventives de la nostre clínica es realitza:

 • Revisió bucal, dental i gingival, amb radiografies en cas que sigui necessari per a un bon diagnòstic
 • Avaluació del risc de caries
 • Instruccions d’higiene oral
 • Tartrectomia (Neteja Bucal)

Fer una bona prevenció evita realitzar tractaments odontològics en un futur


Odontopediatria

Odontopediatria

També els més petits poden tenir problemes bucals, per això la odontopediatria és la branca de la odontologia que s’encarrega de tractar els pacients infantils.

Les dents de llet també es poden veure afectades per càries que s’han de tractar. Com les dents definitives.

Quan un pacient infantil té elevat risc de caries, a part de aconsellar sobre la dieta i hàbits de higiene oral, es procedeix a realitzar sellats de fissures als molars.

En els nens també és important controlar l’erupció dentària, la malposició de les dents per si cal tractament d’ortodòncia, la higiene oral…


Pròtesis i rehabilitació oral

Pròtesis i rehabilitació oral

La rehabilitació oral és la part de la odontologia que s’encarrega de tornar la funció, l’estètica i l’harmonia oral en casos on hi ha hagut pèrdues dentaries o grans destruccions dentals o solucionar problemes estètics mitjançant pròtesis dentals, buscant sempre oclusió i funció correcte al pacient.

Per tal d’assolir un resultat final satisfactori, s’ha de realitzar un bon diagnòstic individualitzat de cada cas i un pla de tractament ideal per a cada pacient.

Freqüentment són tractaments complexes i multidisciplinars on s’han de tractar diferents patologies que presenta el pacient ja sigui periodontals, endodòntics o ortodòntics.

Les rehabilitacions orals les podem classificar en:

 • Fixa: ja siguin sobre dents o implants, d’un tram edèntul o de tota una arcada sense dents
 • Amovible: ja sigui total o parcial, sobre dents o implants. Són pròtesis que el pacient ha de retirar de la boca per tal de higienitzar-la.