Odontologia preventiva

És molt important poder conservar la dentició natural per tal que tenir millor funció masticatòria, confort i estètica.

Amb l’objectiu de mantenir un bon estat de salut bucal és necessari realitzar visites rutinàries al dentista (mínim un cop l’any) des del 3-4 anys, on es desenvolupen revisions de l’estat bucal, dental i gingival.

Diàriament, per tal de mantenir una bona salut bucal és bàsic tenir una excel•lent higiene oral dedicant pocs minuts cada dia.

A les visites preventives de la nostre clínica es realitza:

  • Revisió bucal, dental i gingival, amb radiografies en cas que sigui necessari per a un bon diagnòstic
  • Avaluació del risc de caries
  • Instruccions d’higiene oral
  • Tartrectomia (Neteja Bucal)

Fer una bona prevenció evita realitzar tractaments odontològics en un futur